Vizsgálatok
Minden gyermekkel életkora és (mozgás, értelmi, kognitív, szociális) állapota figyelembe vételével neuro- és szenzomotoros vizsgálatot veszünk fel, emellett check-list-szerűen megfigyeljük, vagy vizsgáljuk azokat az organikus éretlenségre utaló reflexeket, poszturákat, izomtónus-szabályzási gyengeségeket, melyek az életkorukhoz rendelten alkalmazhatóak.
Három hónapos kortól két éves korig olyan fejlődési skálát használunk, mely háromhavonta összesen húsz területet mérve tud kimutatni egy görbét arról, hogy a vizsgált gyermek mely területeken teljesített a normál tartományban, esetleg alatta vagy felette, illetve megjelöli az eltérés mértékét.
Három, majd öt éves kortól egy pontozáson alapuló, a teljesítményt százalékban is kifejező neuro-és szenzomotoros vizsgálat felvétele a gyermek felmérésének, majd fejlesztésének kiinduló pontja.
Gyakoriak a részképesség-, illetve a kognitív fejlesztések kezdetekor a Frostig, a Sindelar, a Meixner, Goodenough, a GMP-vizsgálatok, de felveszünk figyelem-tesztet is, illetve indokolt esetben IQ-vizsgálat felvételére kérjük meg a gyermek lakhelye szerinti Nevelési Tanácsadót vagy Szakértői Bizottságot.