Magunkról
A BHRG Alapítvány és a BHRG-modell rövid bemutatása
A Fővárosi Bíróság 2000. 10. 30-án a 8017. sorszám alatt vette nyilvántartásba a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítványt.
BHRG /Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika/ Alapítvány
Székhely: 1037 Budapest, Erdőalja út 176
Fejlesztő központ: 1033 Budapest, Tavasz u. 5.
Uszodai foglalkozások helye: Herman Ottó Általános Iskola tanuszodája (Bp., XIII. ker.)
Kuratórium elnöke: Fenyősi Fanni
Számlaszám: 16200010-60313566 /Magnet Bank/
Alapítványunk 1993 óta eltérő fejlődésű gyermekeket lát el egyéni és kiscsoportos mozgásterápiákkal valamint kognitív fejlesztésekkel. 3 hónapos kortól 10 éves korig fogadjuk a sérült idegrendszerű gyerekeket, valamint az ép intellektusú, de tanulási, viselkedéses vagy mozgásos problémákkal küzdő gyerekeket.
Alapos kivizsgálás után – évente frissített terápiás protokoll mentén – állítjuk össze a gyermek egyénre szabott oki terápiát, amelyben akár több – egymás hatását erősítő – szárazföldi és vízi fejlesztő módszert kombinálunk.

Az alkalmazott eljárások a védett BHRG modell részei: SMT (SzenzoMotoros Tesztek), HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika), TSMT (Tervezett SzenzoMotoros Tréningek).

Szakembereink – Jelenleg 16 munkatársunk többféle alapvégzettséggel, összehangolt továbbképzések után – azonos szemléletben végzi munkáját. Megtalálható közöttük gyógypedagógus, fejlesztő-pedagógus, konduktor, logopédus, óvoda-pedagógus, tanító, szenzoros integrációs terapeuta, úszás szakedző és alkalmazott művészi torna mester.
Együttműködünk pszichológusokkal és szakorvosokkal is /gyermekpszichiáter, gyermek neurológus, ortopéd orvos, szemész, fülész/; egyre növekvő esetszámban javasolunk laborvizsgálatot.
Kiknek nyújtunk segítséget?
Olyan gyermekeknek, akikre igaz a "Tünetek alapján" menüpont alatt található jellemzések valamelyike (vagy egyszerre több is) Sajátos nevelési igényű (eltérő fejlődésű) 0,5-14 éves gyermekek állapotának, fejlettségi szintjének komplex felmérése, s ezen szint / állapot javítása a szülőkkel közösen.
Hogyan segítünk?
A fejlesztések megkezdését minden esetben vizsgálat előzi meg annak érdekében, hogy kialakíthassuk a gyermek számára legoptimálisabb egyénre szabott fejlesztési tervet. Fejlődési skálát, neuro- és szenzomotoros teszteket veszünk fel, valamint (igény szerint) részképesség-, figyelem- és beszédvizsgálatokat is végzünk.
Főbb fejlesztési formák
1. Egyéni szenzomotoros fejlesztés (TSMT-I)
2. Kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés (TSMT-II)
3. Csoportos uszodai fejlesztések (HRG)
4. Egyéni kognitív fejlesztés
5. Kiscsoportos kognitív fejlesztés
6. Logopédiai fejlesztés
7. Hallásébresztő terápia (AIT)
8. K-Aktive kineziológai tapaszolás és SMR SYSTEM terápia
9. Pszichodráma
10. Tartásjavító gyógytorna
Mi a "specialitásunk"?
- Felmérő és terápiás tevékenységet egyaránt végzünk, s fejlesztéseink – a diagnózisra építve – teljesen egyénre szabottan, protokollok mentén kerülnek kialakításra.
- Neuro-szenzomotoros felméréssel erősítjük meg/vagy zárjuk ki az organikus éretlenséget.
- Oki terápiákat indítunk, melyek egymás hatását erősítik és kiegészítik. Ezeket átgondoltan kombináljuk: egyéni és csoportos, vízi és szárazföldi, mozgásos és kognitív fejlesztéseket egyaránt végzünk.
- A tartósan fejlesztett gyerekeknél fél- egy évente kontrollvizsgálatot javasolunk, amelynek során a szülőkkel együtt láthatjuk a fejlődés ütemét és meghatározhatjuk a fejlesztés további irányát és módszereit; folyamatdiagnosztikát végzünk.
- Fontosnak tartjuk a szülőkkel, a gyermekkel dolgozó pedagógusokkal és egészségügyi szakemberekkel való párbeszédet és együttműködést.
Komplex megközelítésünkkel és vízben is végzett fejlesztő munkánkkal egyedülállóak vagyunk a szenzomotoros fejlesztéseket végzők körében.
Ellátottjaink száma
2008-ban 600 fő, 2009-ben 700 fő, 2010-ben 850 fő, 2011-ben 950 fő.
Az ambuláns ellátás mellett a 2012/13-as tanévben 38 szárazföldi, 12 uszodai HRG csoportunk indult; 2013 januártól működnek a pszichodráma csoportok is.
A fejlesztéseinkben résztvevő gyerekek szüleinek 96 %-a számolt be javulásról a terápiás munka eredményeképpen.
Kutatások
Kutatás és terápiás módszer-fejlesztések keretében a terápiáink hatásmechanizmusának kutatása, hatásvizsgálatok zajlanak.
Állandó kutatási témáink: a neurotipikus és az eltérő fejlődés közti különbségek korai felismerése, terápiás protokollok folyamatos továbbvitele megkésett pszichomotoros fejlődés, megkésett mozgásfejlődés, megkésett beszédfejlődés, autizmus, ICP, értelmi akadályozottság, iskolaéretlenség, tanulási-beilleszkedési zavarok, kötődési zavarok, hiperaktivitás, figyelemzavarok, felnőtt agysérülések esetén. Az egyes területeken szerzett információkat a szakmai team (különböző tudományterületi alapvégzettséggel rendelkező munkatársak) gyűjti össze, és rendszerezi.
Jelenleg fejlesztés alatt áll a Longitudinális Komplex Vizsgálat, melynek alkalmazása kétlépcsős folyamatban lehetséges /durva szűrés és részletes vizsgálat a terápia írása előtt/ az alkalmazó céljától függően. Ez a vizsgálat önálló informatikai háttérrel, saját eszközkészlettel, és kézikönyvvel fog rendelkezni. Elkészülésének várható időpontja 2012 nyara.
A szakmát leginkább érintő aktuális témákról és kutatásokról a BHRG Szabadegyetem keretein belül számolunk be évente.
Képzéseink
A BHRG Alapítvány akkreditált felnőttképzési intézmény. Folyamatosan induló budapesti és időszakosan kihelyezett (Pécs, Kecskemét, Gyula, Erdély, Szlovákia, Izland, Anglia) akkreditált pedagógus-továbbképzésekkel igyekszünk átadni ismereteinket a hazai és a környező országokból érkező szakembereknek. Előkészületben vannak új-zélandi, és osztrák kurzusok.
Célunk: a pedagógusok szakmai gondolkodásának kiszélesítése fókuszban az állapotfelmérés és az oki terápia fontosságával, hogy ezáltal minél több rászoruló gyermek számára elérhetővé váljon fejlesztő módszerünk.
Képzéseinken 1993 óta végzett hallgatók létszáma több, mint 1300 fő.
Saját munkatársaink és hallgatóink folyamatos továbbképzése fontos feladatunk. Ennek egyik lépéseként hoztuk létre az évente más-más témakörrel foglalkozó BHRG Tanúsítási Rendszert, mely a BHRG Szabadegyetemmel szerves egységet alkot. A rendszerben résztvevők munkája és elméleti ismereteik minősége évente tanúsított: helyszíni ellenőrzések és konzultációk, valamint elméleti továbbképzések, videofelvételek elemzése, és hospitálások alkotják a folyamatot.
Támogatók
A HRG-terápia kivételével jelenleg állami támogatás nélkül látjuk el feladatainkat bérelt központunkban.
Rendszeresen pályázunk az NCA kiírásokra, az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának civil működési pályázataira, a Magnet Bank KAP programjára. Támogatást nyertünk a Magyar Fejlesztési Banktól és az Országos Szükségalaptól.
Az Alapítványunkhoz segítségért forduló családok száma az utóbbi években jelentősen növekedett, ellátásukat azonban már egyre nehezebben tudjuk támogatók bevonása nélkül megoldani.
Önkéntes segítőink (pl. az AVIVA Biztosító munkatársai) a központ eszközeinek fertőtlenítésében, az ablakok lemosásában vannak rendszeresen segítségünkre.
Köszönettel fogadunk bármiféle alapítványi támogatást, (egy-egy gyermek fejlesztésének támogatása, eszköz-hozzájárulások, ellátó-hely, pénzbeli támogatások stb.).
Bankszámlaszám: 16200010-60313566
Miért válasszam a BHRG Alapítványt?
Egy majd 30 pontos listát állítottunk össze, hogy ténylegesen mire számíthat az, aki a BHRG Alapítványhoz fordul! Szeretnénk, ha a tények beszélnének, s egyértelműen igazolnák, hogy miért érdemes minket választani.
1. korszerű, precíz diagnosztikai rendszereket használnak a többdiplomás, szakképzett munkatársak,
2. a vizsgálatokra probléma (eltérő fejlődés / elmaradás) esetén az idegrendszer kéreg alatti szabályozását és érési folyamatait elősegítő mozgásterápiák épülnek,
3. a terápiák minden diagnózisra, tünetre, sérültségi szintre kidolgozottak,
4. az egyes terápiákat egymással összehangolva alkalmazzák (például a vízi HRG-terápia kiegészíti a tornatermi szenzomotoros fejlesztést)
5. a mozgást, a sikeres iskolai beváláshoz szükséges készségeket és képességeket és az együttműködést, szabályelfogadást egyaránt tudják fejleszteni (nem kell több helyre hordani, egy helyen, időben is jól szervezetten megkaphatja a gyermek a többféle, neki szükséges terápiát, fejlesztést)
6. a mozgásfejlesztő foglalkozásokon sok verset, éneket, mozgásos játékot tanítanak, ami később is hasznosítható
7. a mozgásfejlesztő foglalkozásokba fokozatosan beépítenek olyan "okosító" eszközöket, helyzeteket, amelyet máshol asztalnál ülve kell a gyereknek (a nagymozgások tanulása és gyakorlása nélkül kell megoldani)
8. a viselkedészavar és az együttműködés megtagadása, mint sok gyermeknél alap-kiinduló állapot, az egyéni TSMT-terápia hatására jelentősen tud javulni,
9. a szülő az egyéni TSMT-terápia végzésébe való jelentős bevonás következtében részese lesz a folyamatnak, s megtanul együttműködni gyerekével, megtanulja, hogy lehetnek reális elvárásai vele kapcsolatban,
10. a szülő bűntudata, tehetetlenségérzete az aktív bevonás (hometraining végzése 2-8 hónapon át) miatt csökken vagy megszűnik,
11. a munkatársak fontosnak tartják azt, hogy a szülő megértse a fejlesztések lényegét, s ezért mindig lehet kérdezni tőlük, készséggel elmagyarázzák, mindenki számára érthetően,
12. a tornatermi fejlesztés gyakran olyan, mint egy "Tarzan-dzsungel", a gyerekek örülnek, hogy sokféle mozgásfejlesztő eszközt használhatnak, s a jól felépített ütemtervnek köszönhetően, soha nincs holtidő az órákon,
13. az "okosítás" szakszerűen felépített, több millió forintos eszközparkkal történik. Ez mindig érdekes, új észlelési és gondolkozási, valamint problémamegoldó folyamatokat indít el, amit a gyermek más helyzetekben is képes lesz alkalmazni.
14. a megkezdett terápiákat nem szakítja félbe a nyári szünet, egész nyáron biztosítjuk a folyamatos kontroll-órákat, átírásokat,
15. egész évben vizsgálnak a BHRG terapeuták, 2-5 héten belül be lehet jutni a vizsgálatra,
16. nem kell extra orvosi beutalókat szerezni ahhoz, hogy fogadják a BHRG Alapítványban a családot és a gyereket,
17. nem a l'art pour 'art differenciáldiagnózis felállítása céljuk a BHRG terapeutáknak, hanem a laikus szülők és környezet számára is feltűnő zavaró tünetek csökkentése,
18. a BHRG terapeuták tudják értelmezni az egyéb vizsgálati leleteket, szakvéleményeket,
19. ha elakadás van a megkezdett TSMT-HRG terápia során a gyerekkel, a BHRG terapeuták segítséget kérnek tapasztaltabb kollégáiktól, ill. gondolkoznak a társ-szakemberek bevonásán, javasolnak egyéb vizsgálatokat (labor, genetika, EEG, CT…)
20. emberséges, megértő, segítő a BHRG terapeuták hozzáállása a gyerekekhez és a családokhoz,
21. a saját BHRG terapeutát váratlan esemény, elakadás esetén fel tudja hívni, s segítséget, tanácsot kérni
22. a BHRG terapeuták rendszeresen képzik magukat, hogy minél több szempontból tudják értelmezni a tüneteket,
23. a BHRG terapeuták szakosodnak 1-2 tünetre, s az ilyen gyerekek rendszeres ellátásával folyamatosan javul a tünetészlelésük és a terápiás terveik hatékonysága,
24. rendszeresen ellenőrizve van a BHRG Alapítványban dolgozó terapeutáknak a munkája (óralátogatás, dokumentum-elemzés, hospitálási kötelezettség)
25. igényes környezetben fogadják a családokat, a BHRG Központ családbarát,
26. szép, igényes eszközökkel dolgozunk, (otthonra is viszonylag könnyen beszerezhetőek, nem drágák)
27. a Központban elérhető sokféle terápia és fejlesztés. Aki itt veszi igénybe, annak nem kell több ellátó helyre utazgatni,
28. azokat a terápiákat és fejlesztéseket vehetik a családok igénybe, amit a BHRG terapeuta a gyerek aktivitásának és tudásszintjének megfelelően javasol,- a BHRG Alapítványban nem fordulhat elő az,- hogy olyan terápia-fejlesztés befizettetése történik, ami a gyereknek korai vagy már nem is adekvát…
29. korrektség:- hogy nem ígérgetnek a BHRG terapeuták a terápia megkezdése előtt irreális javulást (a szülő hiába szeretne a vágyainak megfelelő bíztatást kapni) a javulás a terápia végzésének az eredménye, s nem jósláson alapszik!