Kognitív fejlesztések
Egyéni kognitív fejlesztés
Kiknek ajánljuk: nagyobb lemaradást mutató, kiscsoportban még nem együttműködő gyerekeknek, vagy olyanoknak, akik csoportos helyzetben könnyen elveszítik a figyelmüket, koncentrációjukat. Célunk: a hiányosságok pótlása változatos fejlesztő eszközök segítségével; az iskolaérettséghez szükséges részképességek megalapozása; diszlexia-prevenció, diszkalkúlia-prevenció, grafomotoros fejlesztés.
Kiscsoportos kognitív fejlesztés
Kiknek ajánljuk: kisebb lemaradást mutató, kiscsoportban már együttműködő gyerekeknek, iskola előtt állóknak – a sikeres iskolakezdést megalapozandó. Célunk: az iskola-érettséghez szükséges részképességek és kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) megalapozása széleskörű eszközpark alkalmazásával. Diszlexia- és diszkalkúlia-prevenció, grafomotoros fejlesztés.