A KOMPLEX INTERAKTÍV JÁTÉKKONZULTÁCIÓ
szakirányú továbbképzési szak
Regisztrációs szám: OH-FF/2059-2/2014
Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 31.
A képzésért felelős oktató: Lakatos Katalin, PhD.
Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése: komplex interaktív játékkonzulens
A képzés célja:
A szakirányú továbbképzés 6 hónapostól 14 éves korig, tipikusan, illetve eltérően fejlődő gyermekek játékfelmérésére, a játék több-szempontú (neuropszichológiai, kognitív idegtudományi, fejlődéslélektani, fejlődési pszichopatológiai) értelmezésére és játéktanácsadásra készíti fel a képzésben résztvevőket. Az elméleti és gyakorlati képzés során a hallgatók saját élményként átélik és gyakorolják a különböző korosztályok által preferált játéktevékenységeket. Képessé válnak a gyermeket vagy a gyermekcsoportot különböző játéktevékenységekbe bevonni, velük tematizáltan játszani, illetve facilitált játékokban részt venni. A végzett játékkonzulens a játékba bevonás és az együttjátszás módszereit a szülőknek és más, a szabadidős játékban kevésbé járatos személyeknek is be tudja mutatni és tanítani.
Alkalmazási területek:
A komplex interaktív játékkonzultációs képzésben megismert és elsajátított technikák sikeresen alkalmazhatóak a gyermek játékjellemzőinek megismerésére és ezen keresztül a közösségbe való beilleszkedésének segítésére, 0-14 éves tipikus és eltérő fejlődésmenetű gyermekek esetén is. A fentiek alapján a szakképzettség jól hasznosítható a csecsemő- és kisgyermekkori gondozási, pedagógiai, vagy egészségügyi ellátásban, valamint a pszichológiai, tanácsadói, védőnői, gyógypedagógiai, családgondozói gyakorlatban.
A jelentkezés feltétele:
legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területeken: pedagógusképzés, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány
Képzés tervezett kezdete: 2015. szeptember 16.
Képzés díja: 130.000 Ft/félév
A képzés időtartama: 4 félév
A képzés gyakorisága: havonta 1 hétvége (péntek, szombat)
A képzés helyszíne: Budapest
További információk:
szakiranyu@btk.ppke.hu vagy A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Honlapján:
https://btk.ppke.hu/kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzesek