A BHRG Tanúsítási Rendszer
A BHRG TR tervezett időtartama
A BHRG Tanúsítási Rendszer tervezett időtartama 9 év.
A TSMT-I 120 órás, a TSMT-II 160 órás, illetve a HRG közel 300 órás alapképzésén az alábbi 9 diagnózissal kapcsolatos speciális tréningírási, betanítási, pedagógiai, korrekciós, kommunikációs módszerek teljes bemutatására nem jut elegendő idő, s a BHRG TR keretében ezt a tudást kívánjuk a Tanúsított hallgatónak átadni.
A BHRG Alapítványban több 100, más esetekben 1000 főt is meghaladó az alábbi diagnózisoknak protokoll-szerű ellátása:
1. autizmus spektrum zavar,
2. megkésett pszichomotoros fejlődés,
3. a sikeres iskolai beválás rizikója óvodáskorban,.
4. hiperaktivitás, figyelemzavar,
5. tanulási zavarok 7-12 éves kor között,
6. ICP,
7. értelmi akadályozottság,
8. kötődési-kapcsolati zavarok,
9. megkésett beszédfejlődés.
Az évenkénti egy diagnózis 30 órás részletes tárgyalása hozzásegíti a tanúsítási rendszerben résztvevő hallgatót ahhoz, hogy biztonsággal és felelősséggel el tudja látni az adott diagnózisban terápiára jelentkező bármilyen életkorú, súlyosságú, komplikációkat mutató gyermeket.
A BHRG TR minden évben a kötelező alapcsomagban nyújtja a felsorolt diagnózisok elméleti hátterével és a diagnosztikus-terápiás gyakorlatával kapcsolatos szakmai-gyakorlati feladatok elsajátításának lehetőségét.
Az elméleti képzés a BHRG Szabadegyetemen történik meg.
A BHRG TR oktatási tematikája 9 évre
Elméleti képzés:
BHRG Szabadegyetem 2012-2019
Gyakorlati oktatás:
Az adott diagnózis legfrissebb protokolljának ismertetése(részletes tünettan, vizsgálati lehetőségek, esetismertetés különböző életkorú és súlyosságú esetek, tréningelemzések, ajánlott feladatok, nem hatékony/tiltott feladatok, intenzitás, a fenntartó kezelés kérdése)
Ellenőrzés:
Előre meghatározott elvárás-rendszer ("check-listek") alapján egységes szakmai, dokumentációs, szervezeti, működtetési, eszközhasználati monitorozás (hiányosság esetén pótlás, javítás vagy szükség szerint a korrekciók bevezetése is)
Hospitálás:
Évente 10 gyermek/ illetve csoporttal kapcsolatos diagnosztikai-terápiás munka megtekintése és a látottakról jegyzőkönyvek írása, közös megbeszélés, szakszómagyarázat, saját esetekkel összehasonlítás
Vizsga:
Gyakorlati és elméleti (szóbeli, írásbeli) vizsga az adott év diagnózisának ellátásából
A BHRG TR egyszerre proaktív stratégia bevezetése is a képzéseinken részt vevő, igényes, elköteleződni vágyó volt hallgatóinkkal kapcsolatban, hiszen:
- A TR az igényes, a folyamatosan megújuló, az új elméleti ismeretek és a hatékony gyakorlati alkalmazások szervezett átadását biztosítja volt hallgatói számára az adott tanúsítási évben.
- A TR-ben részt vevő volt hallgatóink munkájának ellenőrzése is megtörténik minden egyes évben (kapcsolattartás, csapatépítés, további közös szakmai munkákba bevonás feltételei így jobban adottá válnak).
- Előre meghatározott elvárás-rendszer ("check-listek") alapján a TR-ben egységes a szakmai, dokumentációs, szervezeti, működtetési, eszközhasználati monitorozás (s hiányosság vagy szükség szerint a korrekciók bevezetése is), ami országosan a BHRG TR-ben részt vevők azonosan magas színvonalú gyermekellátásának biztosítéka.