Beszédindítás
A beszédfejlődés megkésésének különböző okai vannak, ezért a fejlesztés is egyéni terápiával kezdődik. A fejlesztést megelőzi egy részletes felmérés.
A nyelv az emberek közötti kommunikáció eszköze. Általa alakulnak ki emberi kapcsolatok, fejezzük ki gondolatainkat, érzéseinket.
Közöljük egymással óhajainkat, feldolgozzuk élményeinket, összefüggéseket értünk meg, kérdéseket alkotunk, cselekvéseket tervezünk. Oly széles körben átszövi az élet minden területét, hogy hiányát, fejlődésének megkésését nagyon hamar érzékeljük a gyermekkel való kapcsolatteremtésben. A nyelv nem veleszületett tulajdonsága a gyermeknek, csak a feltételek születnek vele. A gyermeknek tanulási folyamatban kell a nyelvet és a beszédet elsajátítania. A környezet ösztönzése nélkül egy gyermek sem tanulná meg az anyanyelvét.
A beszédindítással kapcsolatos észrevételek
A beszédindítás során a beszédfejlődés alakulása megerősítheti az autizmus spektrumzavar diagnózist. A gyermek örömmel vesz részt a foglalkozásokon, megtanul együttműködni, kölcsönösen alkalmazkodnak egymáshoz a terapeutával, tanulgatja a nyelvet. A legszembetűnőbb észrevétel, hogy a gyermek a tanultakat nem használja kommunikációra. Mondogat ugyan dolgokat, ha kedve támad, és megcsinálja a feladatát. De a megszerzett ismereteit nem használja fel kapcsolatépítésre, és vágyainak/szükségleteinek közlésére. Dühös, ha nem értik meg, de nem tesz meg minden emberit annak érdekében, hogy megértesse magát.
A beszédfejlődés előfeltételei: a hallás, a beszédkésztetés, a nyelvi minta, a környezeti feltételek, a mozgás és az észlelés is.
A mozgás jelentősége a beszéd fejlesztésben:
A hangok képzése, szótagokká-, szavakká tagolása 1-1 mozgásmintához van kötve. A beszéd megtanulásának képessége a mozgásrendszer fejlődésétől is nagyban függ. A beszéd különösen igényli a jól fejlődő, nagy és finom mozgásokat és a jó mozgásészlelést.